Tarieven

Voor de luxe vakantie van onze hotelgasten rekenen wij volgende tarieven per dag.
Dag van brengen en ophalen van poezen wordt als verblijf dag aanzien.

1 kat12 €
2 katten van dezelfde eigenaar20 €
3 katten van dezelfde eigenaar27 €


In het dagtarief is inbegrepen het verblijf, het eten, kattenbakvulling, speelgoed, de dagelijkse verzorging, de verschuldigde BTW en natuurlijk de dagelijkse knuffels! U hoeft dus niets extra mee te brengen. Ook inbegrepen in deze prijs is onze unieke dagelijkse fotoservice op onze facebook pagina!

Voor meer dan 3 katten of voor langere verblijven dan 30 dagen, gelieve contact met mij op te nemen voor een aangepaste prijsberekening.

Het brengen en afhalen van uw kat(ten) in ons kattenhotel, dient op afspraak te gebeuren daarvoor kan u terecht op onze gsm nummer 0474/533722

Zo garanderen we de rust van onze hotelgasten en kan ik u alle nodige aandacht schenken bij uw bezoek.

Algemene voorwaarden.

1.vaccinaties

Om uw kat te laten genieten van een gezond en zorgeloos verblijf in ons hotel, dient uw kat verplicht gevaccineerd te zijn tegen volgende ziekten (standaard vaccinaties), dit 3 weken voor het verblijf en niet langer dan een jaar geleden.
 • Kattenziekte, panleucopenie
 • Niesziekte, rhinotracheitis
 • Leucose

Al deze info kan u terugvinden in het vaccinatieboekje. Bij twijfel neem gerust contact op met uw dierenarts.
Het vaccinatieboekje moet aanwezig zijn in het hotel gedurende het verblijf, dit is wettelijk verplicht. Katten die niet de nodige vaccinaties gekregen hebben of geen geldig vaccinatieboekje bijhebben, kunnen wij weigeren op hotel te komen? Dit lijkt zeer streng, maar anderzijds hebt u de garantie dat al de andere dieren die bij ons te gast zijn, correct behandeld zijn en geen gezondheidsrisico vormen voor uw eigen kat(ten).

2. Gezondheid

Vermits de katten tijdens hun verblijf in groep samenleven, vragen wij u voldoende aandacht te besteden aan de gezondheidsvoorschriften.
 • Niet gecastreerde katers boven de 6 maand worden niet toegelaten
 • De eigenaar dient ons mee te delen of de kat steriel is gemaakt, dit aan de hand van het vaccinatieboekje.
 • Uw kat mag geen enkele ziekte of aandoening hebben die besmettelijk is of een gezondheidsrisico oplevert voor andere katten. Indien uw kat bij het binnenkomen in een slechte lichamelijke conditie is of blijkt dat ze ziek is, wordt uw kat geweigerd mits verlies van voorschot. Bij twijfels, neem contact op met uw dierenarts.
 • Wij vragen u een anti-vlooien/ wormen middel mee te brengen en toe te dienen bij aankomst in het hotel. Dit kan ook aangekocht worden ter plaatse, dit in de eerste plaats ter bescherming van uw eigen kat.
 • Indien wij vaststellen dat uw kat toch moet behandeld worden, door nalatigheid, oneerlijkheid of het niet mededelen van gebreken door de eigenaar of bij onverwachte ziekte zijn deze kosten ten laste van de eigenaar. Onze dierenarts stelt hiervoor een verklaring op. De kosten voor het behandelen van de andere hotelgasten en omgeving zullen ook aangerekend worden.
 • Bij ziekte of vermoeden van ziekte zullen wij uw kat laten onderzoeken en behandelen door onze dierenarts, de opgelopen kosten of medicijnen zijn ten laste van de eigenaar. In noodgevallen of bij onverwachte hoge kosten, contacteren wij steeds de eigenaar of contactpersoon.

Poezen op Zolder kan niet verantwoordelijk worden gesteld ten opzichte van de klant voor onvoorziene ongevallen, schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, weglopen of overlijden van de hotelgast tenzij er bewijs is van nalatigheid.

3. Accommodatie
 • Uw kat krijgt bij ons droge voeding van het merk Royal Canin of Hills. U mag indien gewest eigen voeding meebrengen.
 • Elke poes heeft zijn eigen verblijf met krab- en klimpaal, mandje, kussentjes, eet- en drinkbakjes, kattenbak en speeltjes.
 • U kiest zelf of uw kat in contact mag komen met andere katten.

4. Betalingsvoorwaarden en annulering

De reservatie is pas geldig na betaling van het voorschot dat 30% bedraagt van het totale bedrag met een minimum van 25 euro. Bij reservatie minder dan 5 dagen voor het verblijf is het totale bedrag als voorschot verschuldigd.
 • De prijs is per dag en ALL-IN, voor meerdere katten van hetzelfde gezin is er een speciale prijs voorzien.
 • Bij afhaling van de kat dient men contant te betalen. Er zijn geen elektronische betaalmiddelen aanwezig.
 • Gereserveerde dagen moeten steeds betaald worden, ook al wordt de vakantie vroeger beĆ«indigd. Bv. U boekt een reis van 14 dagen en na 10 dagen komt u terug, u wil u kat vroeger ophalen. Dan betaal je het volledige bedrag van 14 dagen volgens de opgegeven reservatie.
 • Voor periodes minder dan 5 dagen is het totale bedrag als voorschot verschuldigd.
 • Bijkomende dagen die tijdens het verblijf worden aangevraagd, worden afgerekend bij afhalen van de kat. Deze bijkomende dagen zijn enkel toelaatbaar indien er nog plaats vrij is in ons hotel.
 • Wanneer u de kat zonder verwittiging binnen de 2 dagen na de afgesproken datum niet komt halen is de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren van 14/08/1996, hoofdstuk 2 art.9 van toepassing. Na 15 dagen bent u automatisch geen eigenaar meer van de kat. Bovendien zullen wij de kat naar een asiel brengen. Alle kosten blijven ten laste van de eigenaar en zullen op gerechtelijke wijze verhaald worden, ongeacht het verschuldigde bedrag.

Gestorte of betaalde voorschotten worden bij annulatie nooit terugbetaald, tenzij de kat plots overleden is, mits bewijs van dierenarts op eer en geweten.
Dit tot max 6 weken voor de gereserveerde periode. Ziekte bij reservatie met later overlijden wordt niet terugbetaald.

Enige andere vorm van verzuim of annulatie wordt aanzien als schadevergoeding.